Hoppa till innehåll

Verksamheter

Våra peer supporters arbetsplatser

Följande enheter har en peer supporter från NSPH Stockholms län hos sig som professionell kamratstödjare för att stötta deltagare till återhämtning:

Arbetsmarknadsförvaltningen – Alfa 
Alfa ger information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer som har långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa.

Södermalms stadsdelsförvaltning Socialförvaltningen – Bostad Först och Försök- och träningslägenheter.

Bostad först och Försöks- och träningslägenheter (FoT) inom Boende och behandlingsenheten riktar sig till långvarigt hemlösa personer med komplexa stödbehov och eller samsjuklighet till följd av psykisk ohälsa och missbruk

Östermalms stadsdelsförvaltning – Bo Bergmans stödboende och Startpunkten  

Östermalms stödboende Bo Bergman är ett boende för vuxna personer med psykiska funktionsvariationer och Startpunkten Hjorthagens är en träffverksamhet för personer som lever med psykiska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa.

Farsta stadsdelsförvaltning  

Frimärket –  Frimärket – Stockholms stad

Stödboendet Frimärket med 25 vuxna med ohälsa eller funktionsvariarition, samt koppling till sysselsättningar/träfflokaler i Farsta stadsdel. 

Studio IT –  STUDIO.it – Stockholms stad

Studio IT erbjuder sysselsättning vid funktionsvariation, en plats att utveckla sin kreativitet, en plats för gemenskap och samarbete, en plats att utvecklas självständigt.