Hoppa till innehåll

Verksamheter

Våra peer supporters arbetsplatser

Följande enheter har en peer supporter från NSPH Stockholms län hos sig som professionell kamratstödjare för att stötta deltagare till återhämtning:

 

Arbetsmarknadsförvaltningen – Alfa 
Alfa ger information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer som har långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa.

Östermalms stadsdelsförvaltning – Bo Bergmans stödboende och Startpunkten  

Östermalms stödboende Bo Bergman är ett boende för vuxna personer med psykiska funktionsvariationer och Startpunkten Hjorthagens är en träffverksamhet för personer som lever med psykiska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa.

Södermalms stadsdelsförvaltning Socialförvaltningen – Bostad Först och Försök- och träningslägenheter 

Bostad först och Försöks- och träningslägenheter (FoT) inom Boende och behandlingsenheten riktar sig till långvarigt hemlösa personer med komplexa stödbehov och eller samsjuklighet till följd av psykisk ohälsa och missbruk.

Södermalms stadsdelsförvaltning – Aktivitetshuset 

Aktivitetshuset är en träfflokal och sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa, missbruk, funktionsnedsättning och långvarigt försörjningsstödshinder.

Farsta stadsdelsförvaltning – EMMA 

Emma är Sveriges första träfflokal dit personer under 65 års ålder med egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan komma. EMMA är också en arbetstränings- och sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa.