Hoppa till innehåll

Verksamheter

Våra peer supporters arbetsplatser

Följande enheter har en peer supporter från NSPH Stockholms län hos sig som professionell kamratstödjare för att stötta deltagare till återhämtning:

Arbetsmarknadsförvaltningen Alfa
Alfa ger information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer som har långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa.

Fot och Bostad Först, Socialförvaltningen
Försöks- och träningslägenhet boendestöd i så kallade FoT-lägenheter Bostad först och Försöks- och träningslägenheter (FoT) inom Boende och behandlingsenheten riktar sig till långvarigt hemlösa personer med komplexa stödbehov och eller samsjuklighet till följd av psykisk ohälsa och missbruk.

Norra innerstadens stadsdelsförvaltningBo Bergmans stödboende och Startpunkten. Bo Bergmans Stödboende är ett boende för vuxna personer med psykiska funktionsvariationer.  Startpunkten Hjorthagens är en träffverksamhet för personer som lever med psykiska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa.

Frimärket – Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning  –  Stödboendet Frimärket med 25 vuxna med ohälsa eller funktionsvariarition, samt koppling till sysselsättningar/träfflokaler i Farsta stadsdel.

STUDIO.it/Ikigaj, Stockholm Stad
Studio IT
erbjuder sysselsättning vid funktionsvariation, en plats att utveckla sin kreativitet, en plats för gemenskap och samarbete, en plats att utvecklas självständigt.

    HP P PH@