Hoppa till innehåll

 NSPH Stockholms län

NSPH Stockholms län

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län, NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa, missbruk och suicidprevention.

Sedan 2016 är vi en registrerad förening. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Vår vision

  • Möjlighet att leva ett självständigt liv trots psykisk ohälsa/samsjuklighet.
  • Vi hörs bättre om vi talar med en röst i frågor av övergripande natur.
  • Unga och yrkesverksamma måste höras mer och deras insatser måste beredas utrymme.