Utbildning

Mer om utbildning hos Peer Support

Utbildning

Pga av den rådande pandemi hela världen just nu befinner sig i så måste vi skjuta på vår planerade utbildning. 

Därför planerar att hålla en grundutbildning för PEER Support till hösten 2021. Har du egen erfarenhet av psykiskt ohälsa och/eller psykisk sjukdom och idag är återhämtad? Vill du arbeta med att bygga broar mellan psykiatrin, socialpsykiatrin och patienterna, brukarna?

Att vara en PEER Support är unikt så till vida att du innehar en kompetens som endast kan erhållas genom en utbildning som förutsätter personlig erfarenhet inom psykisk ohälsa och som sammantaget leder till viktig kunskap om återhämtning.