Hoppa till innehåll

Utbildning

Mer om utbildning hos Peer Support

Vi har inget datum för en ny PEER Support grundutbildning men du kan lämna en intresseanmälan! 

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som ”peer supporter” inom socialpsykiatrin. ”Peer support” innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir anställd som en del av arbetsteamet på en psykiatrisk avdelning/mottagning, eller socialpsykiatrisk verksamhet. Dina arbetsuppgifter kommer vara att stötta patienterna/brukarna i deras återhämtning.
Att dela sina upplevelser med någon annan som har lärt sig att hantera och förstå sin psykiska ohälsa har visat sig oerhört effektivt för att bryta självstigma, utanförskap och leda till snabbare återhämtning.

Att ha genomgått PEER Support grundutbildning är en förutsättning för att söka kommande arbete som peer supporter och är ett krav för att få arbeta som peer supporter.

Utbildningen är kostnadsfri och efter godkänd utbildning får du ett certifikat som visar på att du är en certifierad peer supporter.

 

Du som söker till utbildningen
Ska ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Ska kunna dela med dig av dina egna erfarenheter med andra.
Ska vara tillräckligt återhämtad från sin egen ohälsa för att kunna fungera som ett stöd för andra.
Ska kunna lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter.
Bör ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård, stödboende eller boendestöd.
Ska kunna planera och strukturera din dag, följa rutiner, processer och använda arbetsverktyg som mail och mobiltelefon på arbetsplatsen.
Du ska kunna delta på samtliga kursdagar
Du ska kunna ta anställning i Stockholm och arbeta minst 50 % (alltså minst 20 timmar i veckan).

Vi söker dig som är återhämtad från psykisk sjukdom/ohälsa. 

Vad är NSPH Stockholms Län?
NSPH Stockholms Län står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Vi är ett nätverk av 9 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa.

Alla som arbetar på NSPH har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Det är vi som anordnar utbildningen till dig som ska arbeta med peer support.

Fyll i formuläret nedan och vi återkommer till dig när det blir aktuellt för nästa Grundutbildning.

Utbildning Peer Supporter