Utbildning

Mer om utbildning hos Peer Support

Tack för visat intresse, ansökan är nu stängd!

Nu kan du ansöka till PEER Support grundutbildning!

Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta som ”peer supporter” inom socialpsykiatrin. ”Peer support” innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir anställd som en del av arbetsteamet på en psykiatrisk avdelning/mottagning, eller socialpsykiatrisk verksamhet. Dina arbetsuppgifter kommer vara att stötta patienterna/brukarna i deras återhämtning.
Att dela sina upplevelser med någon annan som har lärt sig att hantera och förstå sin psykiska ohälsa har visat sig oerhört effektivt för att bryta självstigma, utanförskap och leda till snabbare återhämtning.

Att ha genomgått PEER Support grundutbildning är en förutsättning för att söka kommande arbete som peer supporter och är ett krav för att få arbeta som peer supporter.
I början av september fram till och med i mitten av oktober anordnas en 15-dagars PEER Support grundutbildning fördelad på 5 veckor för dig som är intresserad av att arbeta med peer support. 
Utbildningen är kostnadsfri och efter godkänd utbildning får du ett certifikat som visar på att du är en certifierad peer supporter.

Att arbeta som peer supporter kan innebära
Arbetet handlar i grunden om professionellt kamratstöd till patienter/brukare. Men det kan också handla om att leda olika typer av aktiviteter som stöttar patienternas/brukarnas återhämtning. Dina kunskaper baseras dels på dina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, och dels på kunskaper som du får från 15-dagarsutbildningen.

Arbetsuppgifterna kan bland annat handla om:
Att ha kamratstödjande samtal med klienter/brukare.
Att följa med klienter/brukare som behöver extra stöd och trygghet för att våga eller orka ta sig till olika ställen, såsom fritidsaktiviteter, kommunens verksamheter eller på besök inom sjukvården.
Att anordna och leda gruppaktiviteter. Det kan till exempel röra sig om utflykter utanför eller aktiviteter inne på verksamheten, som t.ex. att hålla i studiecirklar.
Att motivera klienterna/brukarna att återuppta eller utveckla sociala kontakter, fritidsaktiviteter eller intressen.
Att informera klienterna/brukarna om olika stödresurser som vården, kommunen och brukarrörelsen erbjuder.
Du kommer att vara en del av personalgruppen och delta i det löpande arbetet på verksamheten.

Grundutbildningen
Utbildningen kommer att hållas på plats i centrala Stockholm där vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Mer information om plats kommer. Utbildningen kommer att hållas under 15 heldagar, fördelade på fem veckor under september och oktober månad, med en veckas uppehåll emellan varje studievecka.

Under utbildningen kommer du bland annat att få lära dig mer om:
Arbetsrollen och hur man kan arbeta med peer support i verksamheterna. 
Motiverande samtal och stödjande förhållningssätt. 
Att dela sin egen berättelse – hur och när? 
Olika stödresurser som vården, kommunen och brukarrörelsen erbjuder. 
Studiecirklar och hur man kan hålla dem på en verksamhet.

Utbildningen kommer att innehålla både teoretiska lektionspass och praktiska övningar. Övningarna kommer att ske enskilt såväl som i grupp. Vissa hemuppgifter kommer även att ingå.
Det är viktigt att du känner dig bekväm med att dela din egen berättelse, lyssna på andras berättelser och att du kan reflektera över din egen historia ur olika perspektiv.
Målet är att du efter utbildningen ska ha fått de verktyg du behöver inför ditt arbete som PEER Supporter. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du kan närvara på samtliga utbildningstillfällen, att du deltar i undervisningen och i övningarna.

Utbildningen är kostnadsfri och NSPH Stockholms Län står för allt kursmaterial. Lön eller ersättning under utbildningen ingår ej.

Du som söker till utbildningen
Ska ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Ska kunna dela med dig av dina egna erfarenheter med andra.
Ska vara tillräckligt återhämtad från sin egen ohälsa för att kunna fungera som ett stöd för andra.
Ska kunna lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter.
Bör ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård, stödboende eller boendestöd.
Ska kunna planera och strukturera din dag, följa rutiner, processer och använda arbetsverktyg som mail och mobiltelefon på arbetsplatsen.
Du ska kunna delta på samtliga kursdagar
Du ska kunna ta anställning i Stockholm och arbeta minst 50 % (alltså minst 20 timmar i veckan).

Vi söker dig som är återhämtad från psykisk sjukdom/ohälsa och just nu är vi särskilt intresserade av dig med egen erfarenhet av missbruk/beroende.

Vad är NSPH Stockholms Län?
NSPH Stockholms Län står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Vi är ett nätverk av 9 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa.

Alla som arbetar på NSPH har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Det är vi som anordnar utbildningen till dig som ska arbeta med peer support.