Hoppa till innehåll

Klara
NSPH PEER Support, certifierad 2016.  
Yrkesverksam på ALFA, arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm Stad. 

Utbildad Cirkelledare inom NSPHs studiecirkelmaterial plus annan relevant Cirkelledarutbildning/studiecirkelmaterial: 

 • Din egen makt
 • Din egen berättelse
 • Återhämtningsguiden
 • Hälsospåret
 • Använd SIP (SKR)
 • Våga fråga (Suicid Zero)
 • NECT – En metod för att upptäcka och hantera självstigma.
  Andra kompetenser relevanta i peer support arbetet:
 • Utbildare i PEER Supports grundutbildning
 • Utbildad Brukar-revisor via NSPH.
 • Utbildare för hur andra kan hålla NSPHs Egen makts cirklar.
 • Utbildad Aspergerinformatör via Attention Riks projekt. “Asperger på jobbet”
 • Utbildad Hjärnkollsambassadör 
 • Erfarenhet från att hålla föreläsning om ADHD ur genusperspektivet. 
 • Grundutbildning i MI,  Motiverande samtal. Vidare utbildning MI för personer med NPF. 
 • Processutbildning via Rambolls genom Stockholm Stad.
 • Grundutbildning, IPS- Individuals Placement and Support.

Klara har medverkat i Podcast: Kafferast i kunskapsfabriken.
En podd från NSPH.

  HP P PH@