Riktlinjer

Välkommen till Peer Supports interna medarbetarsidor

Etiska riktlinjer för PEER Support

Gällande för peer supportrar som är certifierade i PEER Support genom NSPH.

 1. Den centrala uppgiften och huvudansvaret i peer supporterns roll är att stötta patienter/brukare på deras resa med att se och uppnå sina egna mål, behov och önskningar. Självbestämmande för patienten/brukaren är centralt.
 2. Peer supportern förstår vikten av sekretess och förtroende.
 3. Peer supportern är öppen med valda delar av sin historia och sina erfarenheter av psykisk ohälsa inför patienter och kollegor. Fokus är på vad som hjälpt. Var gränsen går för vad för vad som delas och inte delas med andra kommer att variera beroende på exempelvis person, situation och dagsform.
 4. Peer supportern respekterar patientens/brukarens självbestämmande, integritet och autonomi.
 5. Peer supportern utnyttjar inte sin position mot patienten/brukaren eller avger löften som ligger utanför yrkesrollen eller som inte går att hålla.
 6. Peer supportern ger inte uttryck för någon form av diskriminering, baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, nationalitet, politisk åskådning, fysisk eller psykisk ohälsa eller personlighetsdrag.
 7. Peer supportern arbetar för att patienten/brukaren skall fatta egna beslut som berör dennes liv.
 8. Peer supportern går inte in i en sexuell/intim relation med patienten/brukaren.
 9. Peer supportern träffar inte patienten/brukaren på fritiden eller i sitt hem.
 10. Peer supportern tar inte emot pengar eller gåvor från patienten/brukaren eller dennes familj eller tar lån åt patienten/brukaren.
 11. Peer supportern ber inte patienten/brukaren eller dennes närstående om tjänster/gentjänster.
 12. Peer supportern ser till sina egna behov, begränsningar och styrkor för att må så bra som möjligt.

Jag har förstått och samtycker till att följa de etiska riktlinjerna i mitt arbete som peer supporter:

Datum: ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ

Signatur: ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ

Namnförtydligande: ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ


Rutiner och Riktlinjer för Stödlinjen 

Vi marknadsför oss på våra egna kanaler under vårt egna “Peer Support Brand”.

En tjänst för befintliga brukare, men andra kan också ringa och få samtal med en peer supporter. 

Riktlinjer för agenter:

 • Sitt på en ostörd där sekretess kan råda
 • Ställ in din mobiltelefon att inte visa ditt nummer (Inställningar – Telefon – Visa mitt nummer – klicka ur), i de fall du behöver ringa upp personen.
 • Ha tillgång till uppkoppling till nätet för att kunna eventuellt hitta länkar till hemsidor och stöd vidare.
 • Vi startar i tid och vi avlsutar i tid och håller tiden
 • Håll tiderna mellan 13:00 – 16:00
 • Logga in och öppna linjen kl 12:45
 • Ett “normalt” samtal ska högst vara 20 minuter
 • Lämna inte lämna ut personliga telefonnummer eller kontaktuppgifter
 • Hänvisa vidare svårare frågor och /eller allvarligt psykiskt lidande. Du har fått ett mail från uppdrag psykisk hälsa, där samtliga länkar och telefonnummer finns presenterade.

Finns även här nedan:
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/

Förslag på hälsningsfras:

Hej jag heter nn, och jag är utbildad Peer supporter och arbetar i Stockholm.
Det här samtalet kan komma pågå ungefär 20 min.
Om det bryts så är det bra om jag får ditt telefonnummer, jag skriver ner det för att ha det under under samtalet, sedan slänger jag det.
Vem är du som du som ringer och var ringer du ifrån?
Vad vill du prata om …
Sedan är samtalet igång ….

Förslag på avslutningsfras:

Runda av samtalet i god tid och informerar att tiden börjar gå ut.
Avsluta med:
Tack för att Du ringde, vi finns här vardagar mellan 13-16 om du vill prata med någon av oss igen.

Riktlinjer för typer av samtal:

Vid samtal utanför region Stockholm:
Informera direkt klienten att vi endast har lokalkännedom inom Stockholm, det gälla tex hänvisningar till lokala vårdcentraler/akuter/vårdinrättningar mm.
Vid samtal utanför Peer Support kompetensområde:
Använda guiden för att hänvisa personen vidare 

Handlingsplan för svåra samtal och utanför Peer supports kompetens och ramar:

Vi ska vara tydliga med vad är peer support är och vad vi kan stödja med för typ av samtal.
Då detta är en “öppen linje” kan vi aldrig med säkerhet veta vilken problematik personen som ringer in har. Hänvisa vidare för samtal utanför peer supports kompetens och ramar.
Om du ändå hamnar samtal utanför vårt område tänk på följande:
Hänvisa Handlingsplan för suicida samtal:
Hänvisa till minds självmordslinje etc
Akut läge- ring 112
Och om Du ändå hamnar i mycket “svåra samtal”:
Kontakta någon i  kansliet (Johanna, Anna) direkt efteråt 

Tillgänglighet under uppstartstiden 18:e maj till och med 18:e Juni:

Peer supportrar med tillgänglighet och som har förankring just nu: Klara (tis, ons), Jim (tors, fre) och Agneta (mån) och Michell (tis, tors, fre). Vi ska kunna ersätta varandra vid sjukdom, men det påverkar den ordinarie planeringen därför är det viktigt att ett åtagande är ett åtagande. 

Logga in och ur:
För att logga in ring 0708222833, detta telefonnummer går till gruppnumret, ange ditt telefonnummer och pinkod: 1234.
Du gör samma sak för att logga ur.

Vid sjukdom: 

Påbörja så snart som möjligt att själva hitta ersättare genom att ringa en kollega som kan ersätta er. Om ingen kan ersätta er så ska ni meddela detta till Anna eller Johanna senast kl 11:00 som då måste stängalinjen den aktuella dagen.

Kommunikationsmaterial:

Kansliet tar fram “flyer” med Peer support linje information – viktigt att vi alla har samma version. Anna kommer att skicka ut den senaste versionen av PDF version 1.0 som kan distribueras vidare.
Eventuella nya versioner distribueras av Anna.
Dokumentet “Rutiner och riktlinjer för Peer support Linjen” gäller.
Det är allas ansvar att ta del av detta.
Dokumentet versionshanteras och eventuella nya versioner distribueras av Anna eller Johanna

Peer Linjens nästa steg:

Första utvärdering av peer support linjen sker måndag 25:e maj kl 10:00 – 11:00, Johanna skickar ut kallelse.
Utvärderingsfrågor:

 • Tekniska förutsättning, telefonnummer, koder, sekretess
 • Hur fungerade det praktiska, logga in i tid, ringa kollega för backup vid ev behov etc.
 • Hur påverkades jag (känslor, tid, andra utmaningar)
 • Hur många ringde
 • Vilken typ av samtal, vilka ärenden hade klienten, rymdes det inom peer support kompetens, behövde vi hänvisa vidare
 • Var det något som saknades typ chat verktyg etc
 • Annat som kommit upp / hur kan vi dela med oss av vanliga frågor och svar ?