Hoppa till innehåll

Nationell PEER Support-konferens

Nationell PEER Support konferens- den första i sitt slag!

Den 19 och 20 maj gick den första nationella PEER Support-konferensen av stapeln.
Det var ett initiativ från PEER Support Stockholm. Medverkande var representanter från Örebro, Västernorrland, Västerbotten, Jönköping, Skåne, Västra Götaland och Stockholm. 65 person var anmälda och deltog gjorde 54 stycken.

-Viktigt för oss som arrangörer var att skapa tillfälle för framförallt våra peer supportrar att träffas och diskutera deras goda exempel och utmaningar men också för våra andra yrkesroller som verksamhetsledare, handledare och verksamhetschefer som arbetar med och runt PEER Support.

För att konferensen skulle kännas så meningsfull som möjligt för samtliga deltagare så röstades diskussionsfrågor som togs upp fram och det ledde till mycket givande och uppskattande diskussioner. Vi har nu ett underlag att arbeta vidare med inom de olika PEER Support funktionerna och inom respektive län.

Enligt utvärderingen så var detta initiativ mycket uppskattat och efterlängtat. Det fanns och finns ett stort behov av utbyte av erfarenheter och samverkan länen  emellan.
Konferensen var helt digital och det fanns både för och nackdelar med det, de flesta vill ses (enligt utvärderingen) men med ett digitalt möte som detta så finns det även plats för de som  inte har möjlighet att resa.
– Vår förhoppning är att det i fortsättningen kan arrangeras som en hybrid konferens som tillåter både fysiska och digitala deltagare.

Nästa PEER Support-konferens kommer att genomföras redan nästa år och det län som tog över stafettpinnen är Västra Götaland!

Vi ser fram emot att mötas i Göteborg 2022!

// PEER Support Stockholm

    HP P PH@