Hoppa till innehåll

Ledig tjänst- ej öppen längre

STÄNGD!
Just nu söker Stödboendet “Frimärket” i Stockholm Stad/Farsta Stadsdelsförvaltning en peer supporter för att starta upp peer support arbetet där och att arbeta i rollen som peer support.  

Om arbetsplatsen: 

Stödboendet “Frimärket” är ett boende med 25 lgh som erbjuds till vuxna med en psykisk funktionsnedsättning. Det är bemannat dagtid, mellan 8-16.30 veckans alla dagar. Övrig tid på dygnet hanterar den boende sin tillvaro utan stöd av personal.  

Det finns en gemensamhetslokal i huset som betraktas som ett förlängt vardagsrum. Där kan man se på tv, träffa grannar, fika eller äta lördagslunch.  

Varje morgon finns möjlighet för brukaren att mot en kostnad äta frukost. Varje vecka har vi husmöten då boende och personal träffas för ömsesidig information och för att prata förbättringar i huset. 

Mer information om boendet: 

https://funktionsnedsattning.stockholm/hitta-stodboende/stodboende/frimarket/

Boendet ligger på Frimärksvägen 11 i Svedmyra. 

Dina ansvarsområden övergripande: 

  • Med stöd från NSPH Stockholms Län och verksamhetsledningen på Frimärket göra en plan för att starta upp PEER Support på stödboendet, för de boende och i personalgruppen. 
  • Peer support arbete (enlig övergripande rollbeskrivning för peer support) samt utforma en arbetsbeskrivning. 
  • Starta en studiecirkel, ex om återhämtning eller ”din egen makt” (underlag för cirkeln finns, flera av de boende har visat intresse för att delta). 
  • Bidra och ingå i arbetslaget som idag består av fem boendestödjare heltid, varav en är samordnare/arbetsledare. 
  • Delta på NSPHs: APT, handledning och kontaktpersonsmöten. 
  • Representera PEER Support och bidra med erfarenheter i peer support teamet i Stockholm. 

Vi tror att du har arbetat en tid i rollen som peer supporter och kan driva peer support arbete självgående. Det är meriterande om du har lett studiecirkel och har erfarenhet av stödboende och träfflokal. 

Frågor: 

Frågor angående stödboendet, kontakta Anna-Karin Kullberg: anna-karin.kullberg@stockholm.se 

Frågor angåeden peer support rollen: Kontakta Johanna Adsjö, 070-408 20 33 

Ansökan: 

Arbetets omfattning är 75 -100%. 

I enlighet med det uppdrag från Socialförvaltningen i Stockholm Stad som NSPH Stockholm Län har för PEER Support blir din anställning viss tids anställning tom 2023-02-28 med anställning på NSPH Stockholms Län. 

NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vårt huvudsakliga mål är att våra medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området. 
https://nsphstockholm.se/

NSPH Stockholms län och verksamheten PEER Support: Peer support verksamheten på NSPH Stockholms län består i dag av 9 peer supportrar som arbetar inom Socialpsykiatrin i Stockholm stad. Vi finns på BoBergmans stödboende på Östermalms Stadsdelsförvaltning, Aktivitetshuset Södermalm, Studio IT samt på Arbetsmarknadsförvaltningen och Bostad Först.  https://peersupportstockholm.se/ 

Din ansökan görs till Johanna Adsjö johanna.adsjo@nsphstockholm.se senast 10:e september. 

Urval och intervju/er med enhetschef Anna–Karin Kullberg på Farsta stadsdelsförvaltning kommer att ske löpande.

    HP P PH@