Hoppa till innehåll

Konferens om brukarinflytande 19/4

NSPH Stockholms län har fått i uppdrag av Storsthlm att kartlägga, stödja och bidra till stärkt brukar- och anhöriginflytande i länets kommuner och den 31 mars avslutades det första året. 

Den 19 april kommer NSPH Stockholms län att berätta mer om våra erfarenheter från vårt brukarinflytandeprojekt och lyfta goda exempel ifrån kommuner inom Stockholms län. Konferensen vänder sig både till brukarrörelsen och till kommunens företrädare – alla som vill vara med och stärka brukarinflytandet.

Konferensen vänder sig både till brukarrörelsen och till kommunens företrädare – alla som vill vara med och stärka brukarinflytandet

Med på agendan Peer Support vi medverkar tillsammans med en våra peer support verksamheter STUDIO.it Johanna Adsjö verksamhetsansvarig för Peer Support i Stockholm tillsammans Joakim Selin samordnare STUDIO.it/Ikigaj och peer supporter Agneta Svensson presenterar goda exempel av peer support.

Datum: 19 april

Tid: 13:00-15:00

Plats: Digitalt

Här är info och länk till anmälan.

Anmälan till konferens om brukarinflytande den 19/4 (office.com)

    HP P PH@ #konferensbrukarinflytande #peersupport #nsphstockholm